Proefvisitatie

Wordt uw opleiding of instelling binnenkort gevisiteerd en wil uw weten hoe u er voor staat? Wilt u uw lesgevers vertrouwd maken met de werking van een visitatiebezoek? Wilt u een externe kritische lezing van uw zelfevaluatierapport of uw kritische reflectie?

VLUHR KZ helpt opleidingen en instellingen In Vlaanderen en Nederland bij de voorbereiding van een visitatie door enkele maanden van te voeren een proefvisitatie te organiseren. Tijdens een proefvisitatie wordt het echte visitatiebezoek waarheidsgetrouw gesimuleerd, zodat u optimaal wordt voorbereid.

De proefvisitatie kan een inhoudelijke of een praktische focus hebben, of uiteraard beiden. De focus kan liggen op de kwaliteit van het zelfevaluatierapport, op de communicatievaardigheden van het management en van de docenten of op (een onderdeel van) het beoordelingskader. Naar gelang uw wensen, wordt de methodiek van de proefvisitatie vastgelegd. We werken graag een voorstel op maat uit.

De proefvisitatie kan uitgevoerd worden aan de hand van de Vlaamse en Nederlandse NVAO-beoordelingskaders.

Voor meer informatie neemt u contact op met  Klara De Wilde. 

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...