Opleidingsbeoordeling Verpleegkunde

Situering
In het najaar 2021 en het voorjaar 2022 worden de opleidingen Verpleegkunde aan de Vlaamse hogescholen beoordeeld op hun kwaliteit. De beoordeling volgt na eerdere beoordelingen in 2013 en 2015. 

De opleidingen Verpleegkunde hebben in de tussentijd de gelegenheid gekregen om een nieuw curriculum van 240 studiepunten uit te werken. De NVAO heeft deze nieuwe curricula positief beoordeeld en omgezet in een accreditatie met beperkte geldigheidsduur. De nieuwe vierjarige opleiding Verpleegkunde ging van start in 2016-2017. De eerste cohorte studenten zal in juni 2020 afstuderen. De accreditatietermijn van de opleiding loopt tot en met 30 september 2022.

Beoordeling
Een opleiding verpleegkunde wordt positief geëvalueerd als er voldoende generieke kwaliteitswaarborgen aanwezig zijn. De decretaal bepaalde generieke kwaliteitswaarborgen zijn vertaald in drie standaarden die aansluiten bij drie vragen:
  1. Wat beoogt de opleiding?
  2. Hoe realiseert de opleiding dat?
  3. In welke mate worden de doelstellingen bereikt?
Een panel geeft een gemotiveerd antwoord op elk van deze vragen.

Procedure
De wijze van beoordeling van de opleidingen Verpleegkunde is vastgelegd in de Handleiding opleidingsbeoordeling Verpleegkunde en bijlagen. De handleiding beschrijft de methoden en werkwijzen die VLUHR KZ hanteert voor de uitvoering van opleidingsbeoordeling Bachelor in de Verpleegkunde. Deze handleiding volgt hiertoe de bepalingen uit het decreet van 10 juni 2015.


Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...