Journalistiek (verkort - Arteveldehogeschool)


Samenstelling van de commissie

 Voorzitter
  • Bart Brouwers, hoogleraar journalistiek en mediastudies Universiteit Groningen, Nederland

Leden
  • Nicholas Lataire, hoofdredacteur VTM Nieuws
  • Sarah Van Leuven, docent vakgroep communicatiewetenschappen, Universiteit Gent
  • Tammy Schellens, hoofddocent pedagogie, Universiteit Gent
  • Tine Oyen, studente bachelor drie journalistiek, Hogeschool PXL, Hasselt
   

Projectbegeleider
  • Patrick Van den Bosch, stafmedewerker Kwaliteitszorg

Betrokken opleiding
Bachelor in de Journalistiek van de Arteveldehogeschool

Verloop
Voor de uitvoering van deze ‘verkorte’ visitatie werd een visitatiecommissie samengesteld die bestond uit vijf commissieleden waaronder één commissielid uit de oorspronkelijke visitatiecommissie. De commissie voor de verkorte procedure werd op 6 november 2017 door de VLUHR ingesteld, na positief advies van de NVAO, d.d. 13 november 2017.

Visitatierapport
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van het verkort traject Journalistiek (Arteveldehogeschool).

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...