Aanvullende beoordelingen

Opleidingen die een (gedeeltelijke) accreditatie hebben, verleend door een buitenlandse accreditatieorgaan, maar een accreditatie van NVAO wensen worden onderworpen aan een equivalentieonderzoek. In geval dat NVAO besluit dat geen of slechts beperkte equivalentie kan worden toegekend, vindt een aanvullende beoordeling plaats. De aanvullende beoordelingen worden uitgevoerd op vraag van NVAO. 

Instelling type opleiding publicatiedatum
Vlerick Business School - herbeoordeling    Masteropleiding 30 juli 2018 
Antwerp Management School (AMS) - herbeoordeling  Masteropleiding 20 juli 2017 
Vlerick Business School Masteropleiding 25 april 2017
Antwerp Management School (AMS) Masteropleiding 5 mei 2016 

Voor meer informatie over een aanvullende beoordeling neemt u contact op met Klara De Wilde .


Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...