IR+

Een belangrijk element van de instellingsreview vormt de beoordeling van de eigen regie van de kwaliteitsborging, ook wel de instellnigsrevies+ (of IR+) genoemd. Om positief beoordeeld te worden voor de IR+, moet de instelling aantonen in control te zijn over het geleverde onderwijs.

VLUHR KZ ondersteunt instellingen in de ontwikkeling van de eigen regie van de kwaliteitsborging. VLUHR KZ treedt op als strategische partner van het instellingsbestuur en de diensten betrokken in onderwijs en kwaliteitszorg om een kwaliteitszorgmethodiek uit te schrijven die aansluit bij de wensen en de waarden van de instelling, maar tegelijk voldoet aan internationale standaarden (ESG) en aan de kwaliteitscode van NVAO.

VLUHR KZ treedt eveneens op als partner in de uitvoering van de eigen regie van de kwaliteitsborging. VLUHR KZ levert externe, getrainde panelleden die de kwaliteit van de opleiding beoordelen of een getrainde secretaris die bevindingen van het panel rapporteert. 

Wenst u graag samen te werken met VLUHR KZ voor de ontwikkeling en uitvoering van de eigen regie van de kwaliteitswaarborging? Neem dan contact op met Klara De Wilde .

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...