Instellingsreview en IR+

De instellingsreview is de periodieke toetsing van de kwaliteit van het onderwijsbeleid van een universiteit of een hogeschool. Deze toetsing focust op volgende onderdelen:
  • de visie van deze instelling op de kwaliteit van haar onderwijs en het beleid dat daaruit voortvloeit;
  • de implementatie en realisatie van dat beleid met aandacht voor het optimaliseren van de opleidingskwaliteit;
  • de evaluatie en monitoring van de beleidsuitvoering en de uitkomsten van dit beleid;
  • het remediëringsvermogen van de instelling om bij te sturen waar nodig en de realisatie van haar beleidsdoelstellingen te verbeteren.

Een onderdeel van de instellingsreview vormt de instelingsreview+ of IR+, waarbij de eigen regie van de kwaliteitsboring van het onderwijs wordt beoordeeld. 
Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...