Sociologie


Samenstelling van de commissie

Voorzitter en domeindeskundig lid:
 • prof. em. dr. Jules L. Peschar (voorzitter en onderwijskundig lid) emeritus hoogleraar onderwijssociologie, basiseenheid Sociologie, Rijksuniversiteit Groningen, Nederland, Adviseur op het terrein van sociaalwetenschappelijk en onderwijskundig onderzoek (KNIPRZ)

Domeindeskundig lid:
 • prof. dr. Jeroen Winkels, Directeur ITS, Radboud Universiteit Nijmegen, Vice-voorzitter van het college van Bestuur, Radboud Universiteit Nijmegen, Nederland
 • prof. dr. Marc Vermeulen, hoogleraar Sociologie, Tilburg University en aan Open Universiteit Nederland, academic director van de leergang Strategy, Innovation and Governace voor topbestuurders in het publieke domein
 • prof. em. dr. Mart-Jan de Jong, emeritus hoogleraar sociologie, Roosevelt Academy University College, Nederland
 • prof. dr. Adam (Eddy) Szirmai (toegevoegd domeindeskundig lid expertisegebied socio-economische Wetenschappen specifiek voor de Bachelor en Master Sociaal Economische Wetenschappen UA), professor of Development Economics, Maastricht Graduate School of Governance, Maastricht University, Fellow UNU-MERIT

Student-lid:
 • Mevr. LIesbeth Maene, studente Bacholor in de Politieke Wetenschappen en Sociologie, KU Leuven.
 • Mevr. Chana De Wilde, studente Master of Science in de Sociologie, Universiteit Gent
                         
Dhr. Jasper Stockmans trad op als projectbegeleider en secretaris van deze visitatie.

Betrokken opleidingen:
Universiteit Gent:
 • Bachelor Sociologie
 • Master Sociologie

Vrije Universiteit Brussel:
 • Bachelor Sociologie
 • Master Sociologie

KU Leuven:
 • Master Sociologie

Universiteit Antwerpen:
 • Bachelor Sociologie
 • Master Sociologie
 • Bachelor Sociaal Economische Wetenschappen
 • Master Sociaal Economische Wetenschappen

Verloop:
De samenstelling van de visitatiecommissie Sociologie werd bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 18 juli 2014, 21 november 2014, 5 december 2014, 8 januari 2015, 30 januari 2015. De commissie werd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg ingesteld bij besluit van 2 maart 2015.

Visitatierapport:
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Sociologie en bijlagen.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...