Audiovisuele kunsten


De visitatie heeft de volgende samenstelling:

Voorzitter:
 • Mevr. Bieke Bernink, lector, Nederlandse Film en Televisie Academie Amsterdam

Domeindeskundig leden:
 • Prof. dr. Caroline Pauwels, directeur onderzoekscentrum, Studies on Media, Information and Telecommunication
 • Dhr. Chris van Alphen, S.O.I.L. & IL Luster (voor de
  bezoeken aan LUCA School of Arts-campus MAD-faculty
  en hogeschool Gent.
 • Dhr. Bart Vanlangendonck, producer, Savage Film (voor 
  het bezoek aan LUCA School of Arts campus Brussel).
 • Dhr. Sven Speybroeck, presentator, Radio1, VRT (voor het bezoek aan de Erasmushogeschool Brussel.

Student-leden::
 • Dhr. Brian Windelinckx, student Audiovisuele kunsten aan de Hogeschool Gent (voor de bezoeken aan de 
  Erasmushogeschool Brussel en LUCA, School of Arts - 
  MAD-faculty).
 • Mevr. Séverine Champeaux, master Audiovisuele kunsten behaald aan de Erasmushogeschool Brussel. (voor de bezoeken aan LUCA School of Arts - campus Brussel en Hogeschool Gent
                                 

Maarten Deboosere, stafmedewerker Kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad trad op als projectbegeleider en secretaris van de visitatie.

Betrokken opleidingen
:
 • Erasmushogeschool Brussel
 • Hogeschool Gent
 • LUCA School of Arts - campus MAD-faculty
 • LUCA School of Arts - campus Brussel

Verloop;
De samenstelling van de visitatiecommissie Audiovisuele kunsten werd bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg op 4 april, 29 augustus, 3 oktober en 19 december 2014. De samenstelling van de commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van de VLUHR ingesteld bij besluit van 26 maart 2015. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op 9 maart 2015 een positief advies van de NVAO.

Visitatierapport:
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Audiovisuele kunsten en bijlagen.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...