Tijdspad 2013-2015


Hieronder vindt u een overzicht van de visitaties

Voorjaar 2013 

 Visitatieproject  Instelling
Communicatiemanagement
 • Thomas More Mechelen
 • Hogeschool PXL
 • AP Hogeschool
 • Arteveldehogeschool
 • Erasmushogeschool Brussel
 • Hogeschool West-Vlaanderen
Journalistiek
 • Arteveldehogeschool
 • Thomas More Mechelen
 • Hogeschool West-Vlaanderen
 • Erasmushogeschool Brussel
 • Xios hogeschooll Limburg
 • PXL hogeschool Limburg
 • Plantijn hogeschool Antwerpen
Internationale samenwerking Noord-Zuid
 • Katholieke Hogeschool Leuven
Wijsbegeerte 
 • Unversiteit Antwerpen
 • Universiteit Hasselt
 • Universiteit Gent
 • Katholieke Universiteit Leuven
 • Vrije Universiteit Brussel
Wiskunde     
 • Universiteit Antwerpen
 • Universiteit Gent
 • Universiteit Hasselt
 • Katholieke Universiteit Leuven
 • Vrije Universiteit Brussel
Seksuologie
 • Katholieke Universiteit Leuven
 Industriële Wetenschappen: elektromechanica (verkort)
 •  Erasmushogeschool Brussel
 Theaterwetenschappen (verkort)
 •  Universiteit Antwerpen

Najaar 2013

Visitatieproject  Instelling
Onderwijs: Kleuteronderwijs
 • Arteveldehogeschool
 • Hogeschool Gent
 • Katholieke Hogeschool Leuven
 • Katholieke Hogeschool Limburg
 • Hogeschool PXL
 • Groep T Internationale Hogeschool Leuven
 • Karel de Grote-hogeschool
 • Hogeschool West-Vlaanderen
 • Hogeschool - Universiteit Brussel
 • Katholieke Hogeschool VIVES Noord
 • Katholieke Hogeschool Sint-Lieven
 • Artesis Plantijn Hogeschool
 • Erasmushogeschool Brussel
 • Thomas More Kempen
 • Thomas More Mechelen
Onderwijs: Lager onderwijs
 • Groep T- Internationale Hogeschool Leuven
 • Thomas More Mechelen
 • Hogeschool Gent
 • Hogeschool West-Vlaanderen
 • Hogeschool PXL
 • Katholieke Hogeschool Limburg
 • Katholieke Hogeschool VIVES-Zuid
 • katholieke Hogeschool VIVES-Noord
 • AP Hogeschool
 • Katholieke hogeschool Leuven
 • Erasmushogeschool Brussel
 • Karel de Grote hogeschool
 • Hogeschool-Universiteit Brussel
 • Thomas More Kempen
 • Katholieke Hogeschool Sint-Lieven
 • Arteveldehogeschool
Psychosociale gerontologie & Ouderen Coaching 
 •  Hogeschool-Universiteit Brussel
 • Katholieke hogeschool Sint-Lieven
Biomedische Wetenschappen
 • Katholieke Universiteit Leuven
 • Katholieke Universiteit Leuven (Kortrijk)
 • Universiteit Hasselt
 • Universiteit Antwerpen
 • Universiteit Gent
 • Vrije Universiteit Brussel
Geneeskunde; Huisartsgeneeskunde
 •  Universiteit Gent
 • Universiteit Hasselt
 • Universiteit Antwerpen
 • Katholieke Universiteit Leuven en Kortrijk
 • Vrije Universiteit Brussel
Godgeleerdheid & Godsdienstwetenschappen
 • Katholieke Universiteit Leuven
 • Evangelische Theologische Faculteit (Leuven)
Biologie 
 • Katholieke Universiteit Leuven
 • Universiteit Gent
 • Universiteit Antwerpen
 • Universiteit Hasselt
 • Vrije Universiteit Brussel
Oosterse Studies
 • Universiteit Gent
 • Katholieke Universiteit Leuven
Logopedie & Audiologie 
 •  Katholieke Universiteit Leuven
 • Universiteit Gent
Taal - en Letterkunde (verkort)
 • Vrije Universiteit Brussel
Taalkunde (verkort)
 • Katholieke Universiteit Leuven
Westerse Literatuur & Western Literature (verkort)
 • Katholieke Universiet Leuven
Bedrijfscommunicatie (verkort)
 • Katholieke Universiteit Leuven
Industriële Wetenschappen: Bouwkunde (verkort) 
 • Katholieke Hogeschool VIVES Noord
Toegepaste Informatica (verkort)
 •  AP Hogeschool

Voorjaar 2014

Visitatieproject  Instelling
Onderwijs: Secundair Onderwijs
 • Hogeschool PXL
 • Karel de Grote Hogeschool
 • Thomas More Kempen
 • Thomas More Mechelen
 • Katholieke Hogeschool VIVES Noord
 • Katholieke Hogeschool VIVES Zuid
 • Odisee
 • Arteveldehogeschool
 • AP Hogeschool
 • Erasmushogeschool Brussel
 • Hogeschool West-Vlaanderen
 • Groep T - Internationale Hogeschool Leuven
 • Hogeschool Gent
 • UC Leuven
 • UC Limburg
Office Management
 • Artevelde Hogeschool
 • Hogeschool PXL
 • Karel de Grote Hogeschool
 • Katholieke Hogeschool VIVES Noord
 • Katholieke Hogeschool VIVES Zuid
 • Erasmushogeschool Brusse
 • Thomas More Kempen
 • Thomas More Mechelen
 • UC Limburg
 • UC Leuven
 • AP Hogeschool
 • Hogeschool Gent
 • Hogeschool West-Vlaanderen
 • Odisee
Industrieel productontwerpen
 • Hogeschool West-Vlaanderen
Toegepaste Biologische Wetenschappen 
 • Universiteit Antwerpen
 • Universiteit Gent
 • Universiteit Hasselt
 • Katholieke Universiteit Leuven
 • Vrije Uiversiteit Brussel
Ergotherapeutische Wetenschappen 
 • Universiteit Gent i.s.m.
 • Universiteit Antwerpen
 • Katholieke Universiteit Leuven
 • Universiteit Hasselt
Inno.com
 • Inno.com


   
Najaar 2014

Visitatieproject  Instelling                                                          
Toerisme & Recreatiemanagement
 • Erasmushogeschool Brussel
 • Hogeschool PXL
 • Hogeschool West-Vlaanderen
 • Katholieke Hogeschool Vives Noord
 • Thomas More Mechelen-Antwerpen
Sport & Bewegen
 • Hogeschool West-Vlaanderen
Pediatrische & neonatale gezondheidszorg
 • Erasmushogeschool Brussel
Rechten 
 • KU  Leuven
 • Universiteit Antwerpen
 • Universiteit Gent
 • Vrije Universiteit Brussel
 • tUL i.s.m. KU Leuven
Communicatiewetenschappen
 •  Katholieke Universiteit Leuven
 • Universiteit Antwerpen
 • Universiteit Gent
 • Vrije Universiteit Brussel
Milieu
 •  Universiteit Antwerpen
 • Universiteit Gent
Manama Geneeskunde
 •  Universiteit Antwerpen
 • Universiteit Gent
 • Katholieke Universiteit Leuven
Vesalius
 •  Vesalius College
VLITS
 •  Katholieke Universiteit Leuven
Grafische & Digitale Media (verkort)
 •  AP Hogeschool
Muziek (verkort)
 •  LUCA School of Arts
Productdesign (verkort)
 •  Katholieke Hogeschool Limburg
Sociaal Werk (verkort)
 •  Hogeschool PXL
Creatieve Therapie (verkort)
 • Hogeschool  PXL
Interieuromgeving (verkort)
 •  LUCA School of Arts
Industriële Wetenschappen: Bouwkunde
 • Hogeschool  PXL

Voorjaar 2015

Visitatieproject  Instelling
Retailmanagement
 • Hogeschool Gent                                      
Audiovisuele Kunsten
 • Erasmushogeschool Brussel
 • Hogeschool Gent
 • LUCA School of Arts- campus MAD-faculty
 • LUCA School of Arts- campus Brussel
Drama 
 • Artesis Plantijn Hogeschool
 • Erasmushogeschool Brussel
 • Hogeschool Gent
 • LUCA School of Arts
Pedagogie van het jonge kind                        
 • Arteveldehogeschool
 • Erasmushogeschool Brussel
 • Karel de Grote-Hogeschool 
Vastgoed
 • Artesis Plantijn Hogeschool
 • Hogeschool Gent
 • Odisee
ETEW
 • Universiteit Antwerpen
 • Universiteit Gent
 • Katholieke Universiteit Leuven
Industriële wetenschappen/IW Informatica
 • Universiteit Antwerpen
 • Universiteit Gent
 • Universiteit Hasselt i.s.m. KU Leuven
 • Katholieke Universiteit Leuven
Politieke wetenschappen
 • Univiersiteit Antwerpen
 • Universiteit Gent
 • Katholieke Universiteit Leuven
 • Vrije Universiteit Brussel
Sociologie
 •  Univiersiteit Antwerpen
 • Universiteit Gent
 • Katholieke Universiteit Leuven
 • Vrije Universiteit Brussel
Toerisme
 • Katholieke Universiteit Leuven 
Architectuur (verkort)
 •  Universiteit AntwerpenNieuws

Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Manual for the European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...
Meer weten over learning outcomes?
Lees meer...