Creatieve therapie


Samenstelling commissie
Voorzitter en domeindeskundige:
  • Truus Wertheim-Cahen, beeldend creatief therapeut en gepensioneerd lesgever RINO N.H. in Amsterdam en E.E.S.P. Lausanne, Zwitserland.
Domeindeskundig lid:
  • Marie Van Looveren, beeldend therapeute Vzw Emmaus PC Bethanië, Zoersel.
Onderwijsdeskundig lid:
  • Michaela Olsson, pedagoge en lector Arteveldehogeschool, Gent.
Student-lid:
  • Charlotte Claeysier, bachelor-na-bacheloropleiding Creatieve therapie afgerond in juni 2014, Arteveldehogeschool Gent.
Lies Praet, stafmedewerker Kwaliteitszorg verbonden aan deCel Kwaliteitszorg van de VLUHR, trad op als projectbegeleider en secretaris.

Betrokken opleiding

Hogeschool PXL

Verloop

De visitatiecommissie die deze ‘verkorte’ visitatie uitvoerde, bestond uit leden met (internationale) domeindeskundige, werkvelddeskundige, onderwijskundige en auditdeskundige expertise. De commissie bestond uit nieuwe commissieleden en één commissielid uit de oorspronkelijke visitatiecommissie. De commissie voor de verkorte procedure werd op 9 oktober 2014 door de VLUHR ingesteld, na positief advies van de NVAO, d.d. 12 augustus 2014.

Visitatierapport


De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport Creatieve therapie.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...