Communicatiemanagement


Samenstelling van de parallelle commissie 1

 • de heer Marc Van de Perre, voorzitter Managing partner, Interface Marketing
 • de heer Karlo Zobell, domeindeskundig lid, Managing Director & eigenaar, Portfolio Consulting; gastprofessor, Vlerick Management School
 • de heer Jo Caudron, domeindeskundig lid, President, IAB Belgium; Stichter, Dear Media; docent Hogeschool-Universiteit Brussel
 • mevrouw Eliane Schoonman, onderwijskundig lid, eigenaar en consultant, Issues Management Institute; lector, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • mevrouw Gitte Desmet, student-lid, student professioneel gerichte bacheloropleiding Communicatiemanagement, Erasmushogeschool Brussel

Samenstelling van de parallelle commissie 2

 • de heer Erik Van Vooren, voorzitter, zaakvoerder, DM Institute, & docent, Vlerick Management school, & motivational speaker
 • de heer Hugo Marynissen, domeindeskundig lid, Doctoral researcher, Cranfield University & Zaakvoerder/partner, communicatiebedrijf PM
 • mevrouw Cato Léonard, domeindeskundig lid, consultant digitale media en marketing & stichter communicatiebedrijf Glassroots
 • de heer Wil Michels, onderwijskundig lid, docent, Fontys hogescholen & zaakvoerder, Michels Communicatie (NL)
 • mevrouw Gitte Desmet, student-lid, student professioneel gerichte bacheloropleiding Communicatiemanagement, Erasmushogeschool Brussel
 • de heer Reinout Van Zandycke, student-lid, student professioneel gerichte bacheloropleiding Communicatiemanagement, Hogeschool West-Vlaanderen

Betrokken opleidingen

Parallelle commissie 1
 • Thomas More Mechelen
 • Hogeschool PXL
 • AP Hogeschool

Parallelle commissie 2
 • Arteveldehogeschool
 • Erasmushogeschool Brussel
 • Hogeschool West-Vlaanderen

Verloop

De samenstelling van de commissie Communicatiemanagement werd bekrachtigd
door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 26 juni, 26 september
en 28 februari 2012. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg
op 18 december 2012 een positief advies van de NVAO. De toevoeging van
studenten aan de commissie werd op 11 februari en 29 maart 2013 gemeld
aan de NVAO. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité van
de VLUHR ingesteld bij besluit van 14 februari 2013. Op 6 mei werd een
bijlage bij het instellingsbesluit opgemaakt.

Visitatierapport

De bevindingen enaanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in hetvisitatierapport van de onderwijsvisitatie Communicatiemanagement parallelle commissie 1 (+ bijlagen) - parallelle commissie 2 (+ bijlagen). Tevens vindt u hier het persbericht.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...