Handleiding en kaders


Visitatie 2015-2022
Voor de uitvoering van de visitaties heeft VLUHR KZ een eigen methodiek ontwikkeld. Deze methodiek staat beschreven in de Handleiding voor externe kwaliteitszorg in het Vlaams hoger onderwijs.
In de Handleiding is eveneens een klachtenprocedure en beroepsprocedure voorzien. De follow-up procedure vindt u hier.

Visitatie 2013-2015
Tijdens de periode 2005-2013 en de periode 2013-2015, was een vorige versie van de handleiding (toen protocol) in voege.

European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes
Doordat externe kwaliteitszorg en accreditatie vaak een landelijke of regionale verantwoordelijkheid zijn, is een éénvormige externe evaluatie van Joint Programmes geen sinecure. Om hier een antwoord op te bieden, hebben alle ministers van de Europese Hoger Onderwijs Ruimte (EHOR) hun akkoord gegeven om binnen de EHOR Joint Programmes desgewenst via een eengemaakt kader te laten verlopen: the European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes. VLUHR KZ heeft op basis van dit kader een handleiding uitgeschreven.

Op 15 maart 2019 organiseerde VLUHR KZ een studievoormiddag over de European Approach. Meer informatie over de studievoormiddag vindt u hier

Op 9 juli 2019 publiceerde VLUHR KZ een eerste rapport volgens de European Approach. U kan het rapport hier terugvinden. 


Visitatie Specifieke lerarenopleidingen 2011 en 2014:


Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...