Toets Nieuwe Opleiding

Hogeronderwijsinstellingen die een aanvraag tot nieuwe opleiding indienen worden gevraagd om leerresultaten uit te schrijven die integraal deel uitmaken van het macrodoelmatigheidsdossier. In de handleiding is een toelichting opgenomen met betrekking tot de werkwijze die gehanteerd wordt bij het laten vaststellen van de domeinspecifieke leerresultatenkaders door de VLUHR.

U doet hiervoor beroep  op onderstaande formulieren:
 • Sjabloon DLR bachelor
 • Sjabloon DLR master

 • Nieuws

  eerste publicatie visitatierapport European Approach
  Lees meer...
  Raadpleeg hier de visitatierapporten
  Lees meer...