Procedure

Een DLR wordt gezamenlijk uitgewerkt door de hogeronderwijsinstellingen die een bepaalde opleiding aanbieden. Dit gebeurt onder coördinatie van VLUHR KZ. Een DLR dient tevens voor commentaar voorgelegd te worden aan stakeholders: (oud-)studenten, werkveldvertegenwoordigers en internationale domeinexperten. Na vaststelling door de VLUHR worden de leerresultaten door de NVAO gevalideerd. Hierdoor wordt een DLR automatisch ingeschaald in de Vlaamse Kwalificatiestructuur.

Bij het aanmaken van de DLR volgen de opleidingen de procedure zoals uiteengezet in de Handleiding. Klik hieronder voor de bijlagen bij de handleiding:


Nieuws

Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Manual for the European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...
Meer weten over learning outcomes?
Lees meer...