organisatiestructuur


Dit gemeenschappelijke bestuurscomite fungeert als het beleidsā€ en adviesorgaan voor internationalisering en ontwikkelingssamenwerking van de VLUHR, hierin gemandateerd door de Raad van Bestuur van de VLUHR. De taken zijn ondermeer:

  • de ontwikkeling van de strategie en het beleid inzake internationalisering,
  • de ontwikkeling van de strategie en het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking,
  • ‘interne’ sensibilisering, informatiedoorstroming en forum voor de medewerkers van de universiteiten en de hogescholen.


Nieuws

Studievoormiddag European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...