bestuurscomité


Het bestuurscomité internationalisering en ontwikkelingssamenwerking is samengesteld uit vertegenwoordigers van hogescholen, universiteiten en associaties en dit in de verhouding ‘5‐4‐3‐2‐2’ (5 leden associatie K.U.Leuven, 4 leden associatie Universiteit Gent, 3 leden associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen, 2 leden voor universitaire associatie Brussel en 2 leden voor associatie Universiteit‐Hogescholen Limburg).

Associatie Leuven
 • Bart De Moor, vice-rector internationaal beleid, K.U. Leuven
 • Flora Carrijn, algemeen directeur Lessius Antwerpen
 • Johan Cloet, algemeen directeur Lessius Mechelen
 • Toon Martens, algemeen directeur Katholieke Hogeschool Leuven
 • Roel Merckx, departementsvoorzitter, K.U. Leuven

Associatie Gent
 • Patrick Sorgeloos, Universiteit Gent. Plaatsvervanger: Lode De Geyter, algemeen directeur Hogeschool West-Vlaanderen
 • Luc François, Universiteit Gent. Plaatsvervanger: Frederik D’hulster, Directeur Onderwijs, IKZ en Internationalisering
 • Bert Hoogewijs, algemeen directeur Hogeschool Gent. Plaatsvervanger: Kathleen Van Heule, coördinator Internationalisering Hogeschool Gent
 • Johan Veeckman, algemeen directeur Arteveldehogeschool. Plaatsvervanger: Guido Galle, directeur Onderwijs en Studentenbeleid Arteveldehogeschool
 
Associatie Antwerpen
 • Patrick Blondé, algemeen directeur Hogere Zeevaartschool
 • Johan Meeusen, vice-rector Universiteit Antwerpen. Plaatsvervanger: Piet Van Hove, dienst Internationale Samenwerking, Universiteit Antwerpen
 • Robrecht Renard, voorzitter Instelling voor Ontwikkelingsbeleid en –beheer, Universiteit Antwerpen

Associatie Limburg
 • Paul Janssen, vice-rector onderzoek, Universiteit Hasselt
 • Kristien Bauwens, International Coördinator, XIOS Hogeschool Limburg

Universitaire Brussel
 • Luc Van de Velde, algemeen directeur, Erasmushogeschool Brussel
 • Jean-Pierre De Greve, Opdrachthouder Internationalisering, VUB
 


Nieuws

Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Manual for the European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...
Meer weten over learning outcomes?
Lees meer...