bestuurscomité


Het bestuurscomité internationalisering en ontwikkelingssamenwerking is samengesteld uit vertegenwoordigers van hogescholen, universiteiten en associaties en dit in de verhouding ‘5‐4‐3‐2‐2’ (5 leden associatie K.U.Leuven, 4 leden associatie Universiteit Gent, 3 leden associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen, 2 leden voor universitaire associatie Brussel en 2 leden voor associatie Universiteit‐Hogescholen Limburg).

Associatie Leuven
 • Bart De Moor, vice-rector internationaal beleid, K.U. Leuven
 • Flora Carrijn, algemeen directeur Lessius Antwerpen
 • Johan Cloet, algemeen directeur Lessius Mechelen
 • Toon Martens, algemeen directeur Katholieke Hogeschool Leuven
 • Roel Merckx, departementsvoorzitter, K.U. Leuven

Associatie Gent
 • Patrick Sorgeloos, Universiteit Gent. Plaatsvervanger: Lode De Geyter, algemeen directeur Hogeschool West-Vlaanderen
 • Luc François, Universiteit Gent. Plaatsvervanger: Frederik D’hulster, Directeur Onderwijs, IKZ en Internationalisering
 • Bert Hoogewijs, algemeen directeur Hogeschool Gent. Plaatsvervanger: Kathleen Van Heule, coördinator Internationalisering Hogeschool Gent
 • Johan Veeckman, algemeen directeur Arteveldehogeschool. Plaatsvervanger: Guido Galle, directeur Onderwijs en Studentenbeleid Arteveldehogeschool
 
Associatie Antwerpen
 • Patrick Blondé, algemeen directeur Hogere Zeevaartschool
 • Johan Meeusen, vice-rector Universiteit Antwerpen. Plaatsvervanger: Piet Van Hove, dienst Internationale Samenwerking, Universiteit Antwerpen
 • Robrecht Renard, voorzitter Instelling voor Ontwikkelingsbeleid en –beheer, Universiteit Antwerpen

Associatie Limburg
 • Paul Janssen, vice-rector onderzoek, Universiteit Hasselt
 • Kristien Bauwens, International Coördinator, XIOS Hogeschool Limburg

Universitaire Brussel
 • Luc Van de Velde, algemeen directeur, Erasmushogeschool Brussel
 • Jean-Pierre De Greve, Opdrachthouder Internationalisering, VUB
 


Nieuws

Studievoormiddag European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...