VLUHR International


VLUHR International heeft als missie het internationaliseringsproces van het Vlaams hoger onderwijs te ondersteunen. Complementair aan de activiteiten van de individuele hogeronderwijsinstellingen, treedt VLUHR International overkoepelend op via instellingsoverschrijdende initiatieven, zoals de promotie van het Vlaams hoger onderwijs als state of the art studie- en kennisbestemming, academische diplomatie, het beheer van Vlaamse beurzenprogramma's voor studie en stage en de uitwisseling van expertise omtrent internationalisering van het hoger onderwijs. 

VLUHR International vormt tevens de brug tussen de instellingen en de overheid en positioneert zich daarnaast op het Europese internationale veld om ook op deze fora ideeën te toetsen en te realiseren. 

Meer informatie over de projecten en activiteiten van VLUHR International vindt u op www.studyinflanders.be en www.flandersknowledgearea.be.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...