partners


De Vlaamse universiteiten

Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR)

De Vlaamse hogescholen

Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA)

Associaties
 • Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg
 • Associatie KU Leuven
 • Associatie Universiteit Gent
 • Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen
 • Universitaire associatie Brussel

Partnerorganisaties
 • VLIR-UOS (universitaire ontwikkelingssamenwerking)

De Vlaamse overheid
 • Departement Onderwijs en Vorming, Afdeling Hoger Onderwijs
 • NARIC-Vlaanderen (National Academic Recognition Information Centre - Flanders)
 • Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

Nationale organisaties
 • Vlaamse Onderwijsraad (VLOR)
 • Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid (VRWB)
 • Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS)
 • Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)

Internationale organisaties
 • Academic Cooperation Association (ACA)
 • European University Association (EUA)
 • European Association for International Education (EAIE)
 • European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)
 • European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR)
 • European Association of Institutions in Higher education (EURASHE)
 • European Students Union (ESU)
 • International Association of Universities (IAU)
 • International Association of University Presidents (IAUP)
 • International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE)
 • UNESCO
 • Europese Unie: Onderwijs, Opleiding, Jeugdzaken

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...