partners


De Vlaamse universiteiten

Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR)

De Vlaamse hogescholen

Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA)

Associaties

 • Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg
 • Associatie K.U.Leuven
 • Associatie Universiteit Gent
 • Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen
 • Universitaire associatie Brussel


Partnerorganisaties

 • VLIR-UOS (universitaire ontwikkelingssamenwerking)
 • Flamenco vzw (Flanders Agency for Mobility and Cooperation in Higher Education)


De Vlaamse overheid
 • Departement Onderwijs en Vorming, Afdeling Hoger Onderwijs
 • NARIC-Vlaanderen (National Academic Recognition Information Centre - Flanders)
 • Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)


Nationale organisaties

 • Vlaamse Onderwijsraad (VLOR)
 • Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid (VRWB)
 • Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS)
 • Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)


Internationale organisaties

 • Academic Cooperation Association (ACA)
 • European University Association (EUA)
 • European Association for International Education (EAIE)
 • European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)
 • European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR)
 • European Association of Institutions in Higher education (EURASHE)
 • European Students Union (ESU)
 • International Association of Universities (IAU)
 • International Association of University Presidents (IAUP)
 • International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE)
 • UNESCO
 • Europese Unie: Onderwijs, Opleiding, Jeugdzaken

Nieuws

Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Manual for the European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...
Meer weten over learning outcomes?
Lees meer...