Organisatiestructuur


VLUHR International
bestaat uit een team van beleidsadviseurs en administratief medewerkers, aangestuurd door de secretarissen-generaal van VLIR en VLHORA en onder supervisie van het Bestuurscomité internationalisering, waarin vertegenwoordigers van de universiteiten en hogescholen zetelen.

Het Bestuurscomité wordt in haar taken gemandateerd door de Raad van Bestuur van de VLUHR. 

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...