internationale engagementen


VLUHR KZ:

  • is erkend door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
  • is lid van the European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)
  • is lid van de the International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE)
  • is opgenomen in het European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR).

VLUHR KZ werkt volgens de European Standards and Guidelines.

VLUHR KZ  is volwaardig lid van ENQA. Bekijk hier ons zelfevaluatierapport uit 2014 en hier het rapport van het review-panel en hierbij de goedkeuring van de verlenging van ons lidmaatschap.
Om het lidmaatschap bij ENQA te vernieuwen, schreef VLUHR KZ een nieuw zelfevaluatierapport

VLUHR is ook opgenomen in de lijst van EQAR-geregistreerde instellingen. Bekijk hier onze registratie.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...