Handelswetenschappen


Samenstelling van de commissie

Voorzitter
  • Prof. dr. Hans van Kranenburg, hoogleraar Strategic Management, Radboud University Nijmegen
Commissieleden
  • Dhr. Rudi Roex, Managing Director, E-llis
  • Prof. dr. Elsy Verhofstadt, hoofddocent, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Vakgroep Economie en voorzitter opleidingscommissie Handelswetenschappen, Universiteit Gent
  • Dhr. Arno Provoost, masterstudent Finance & Risk Management, UGent
   

Stefanie Van der Jeugt, beleidsadviseur kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, trad op als projectbegeleider en secretaris van deze visitatie.

Betrokken opleiding
  • Bachelor in de handelswetenschappen - Universiteit Hasselt

Verloop
De samenstelling van de visitatiecommissie Handelswetenschappen werd bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 15 maart 2019, 19 april 2019 en 6 september 2019. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op 21 oktober 2019 een positief advies van de NVAO. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van de VLUHR ingesteld bij besluit van 23 oktober 2019.

Visitatierapport
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Handelswetenschappen.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...