Bio-informatica


Samenstelling
Voorzitter
  • Celia Van Gelder, Programme Manager DTL Learning/ELIXIRTraining, Dutch Techcentre for Life Sciences, Utrecht, Nederland
Commissieleden
  • Geert Vandeweyer, postdoctoraal onderzoeker bio-informatica, Universiteit Antwerpen
  • Stéphane Plaisance, stafwetenschapper bio-informatica, Vlaams Instituut voor Biotechnologie, afdeling Nucleomics Core
  • Elise Haest, studente Farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie, Osidee, Gent
 
 
Andreas Smets, beleidsadviseur kwaliteitszorg, VLUHR KZ, trad op als
projectbegeleider en secretaris van deze visitatie.

Betrokken opleiding
  • Bachelor in de bio-informatica - Hogeschool West-Vlaanderen

Verloop
De samenstelling van de visitatiecommissie Bio-informatica werd bekrachtigd door de het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 9 februari, 13 april en 10 augustus 2018. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op 3 september 2018 een positief advies van de NVAO. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van de VLUHR ingesteld bij besluit van 21 september 2018.

Visitatierapport
De bevindingen van de commissie zijn te vinden in het visitatierapport

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...