Energiemanagement - Howest

Samenstelling van de commissie
Voorzitter
  • Johan Driesen, gewoon hoogleraar Electrical Engineering, KU Leuven

Leden
  • Valerie de Groote, Energiedeskundige, oprichter en zaakvoerster van Indea Vlaanderen
  • Bart Vanbrabant, opleidingshoofd Energiemanagement, AP Hogeschool
  • Steve Van Hoof, student Energiemanagement, AP Hogeschool
   
   
Projectbegeleider
  • Klara de Wilde, coördinator kwaliteitszorg

Betrokken opleiding
  • Hogeschool West-Vlaanderen - Bachelor in het energiemanagement

Verloop
De samenstelling van de visitatiecommissie Energiemanagement werd bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van van 9 februari, 18 en 25 mei 2018. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op 2 juli 2018 een positief advies van de NVAO. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg ingesteld bij besluit van 7 augustus 2018.

Visitatierapport
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Energiemanagement.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...