Idea and Innovation Management


Samenstelling
Voorzitter
  • Inge Arents, algemeen directeur Flanders’ FOOD

Leden
  • Wim Vanhaverbeke, gewoon hoogleraar aan de Neoma Business School (Frankrijk) en Visiting Professor aan de ESADE Business School (Spanje)
  • Mieke Van Gramberen, algemeen directeur Flanders Synergy
  • Joost Vermeer, Bachelor Business Innovation, Avans hogeschool
   
   
Stefanie Van der Jeugt, beleidsadviseur kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, trad op als projectbegeleider en secretaris van deze visitatie.

Betrokken opleiding
  • Bachelor in Idea and innovation management - Erasmushogeschool Brussel

Verloop
De samenstelling van de visitatiecommissie Idea & innovation management werd bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg op 20 december 2017, 23 februari 2018 en 16 juni 2018. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op 16 april 2018 een positief advies van de NVAO. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van de VLUHR ingesteld bij besluit van 22 juni 2018.

Visitatierapport
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...