Bioinformatics

Samenstelling van de commissie
 Voorzitter
  • Prof. dr. Antoine Van Kampen, hoogleraar medische bio-informatica Faculteit der Geneeskunde, Universiteit van Amsterdam (UvA) en groepsleider van het Bio-informatica Laboratorium, Academisch Medisch Centrum (AMC), Nederland

Leden
  • Dr. Celia van Gelder, Programme Manager DTL Learning/ELIXIRTraining, Dutch Techcentre for Life Sciences, Nederland
  • Prof. dr. Roeland van Ham, Vice-President Bioinformatics and Modeling, Keygene NV, Wageningen en hoogleraar Computational Plant Biotechnology, Technische Universiteit Delft, Nederland
  • Dhr. Jeremy De Plecker, masterstudent Chemie, Vrij Universiteit Brussel
 
   
Andreas Smets, beleidsadviseur kwaliteitszorg verbonden aan de Cel
Kwaliteitszorg van Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, trad op
als projectbegeleider en secretaris van deze visitatie.

Betrokken opleiding
  • Master in bioinformatics - Universiteit Gent

Verloop
De samenstelling van de visitatiecommissie Bioinformatics werd bekrachtigd
door de het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 9 februari,
23 februari en 18 mei 2018. De samenstelling van de visitatiecommissie
kreeg op 27 augustus 2018 een positief advies van de NVAO. De commissie
werd vervolgens door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van de VLUHR
ingesteld bij besluit van 29 augustus 2018.

Visitatierapport
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Bioinformatics.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...