Notariaat (verkort)

Samenstelling van de commissie
 Voorzitter:
  • Freek Schols (voorzitter), professor Faculteit der Rechtsgeleerdheid Notarieel Recht, Radboud University

Leden:
  • Benoît Kohl, professor Faculté de droit, ULg
  • Erik Van den Haute, professor Centre de droit privé, ULB
  • Elien Bauwens, masterstudent notariaat, Universiteit Gent
 
   
Dieter Cortvriendt, Beleidsadviseur Kwaliteitszorg van VLUHR KZ, trad op als projectbegeleider en secretaris.

Betrokken opleiding
  • Master in het Notariaat, KU Leuven

Verloop
Voor de uitvoering van deze ‘verkorte’ visitatie werd een visitatiecommissie samengesteld die bestond uit 4 commissieleden. De commissie bestond volledig uit nieuwe commissieleden. De commissie voor de verkorte procedure werd op 31 januari 2019 door de VLUHR ingesteld, na positief advies van de NVAO, d.d. 8 oktober 2018 en 21 december 2018.

Visitatierapport
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van het verkort traject Notariaat.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...