Audiovisuele Kunsten: Schrijven

Samenstelling van de commissie

Voorzitter:
  • Prof. dr. Daniël Biltereyst, gewoon hoogleraar film- en mediastudies, departement communicatie-wetenschappen, en directeur Centre for Cinema and Media studies (CIMS), Universiteit Gent

Leden:
  • Siebe Dumon, verantwoordelijke Talentontwikkeling Mediafonds, Vlaams Audiovisueel Fonds, Brussel
  • Esther Wouda, scenarist en eigenaar Gloworm Film, Nederland
  • Julien de Smet, student master Autonome vormgeving, HOGENT KASK

   
Patrick Van den Bosch, Beleidsadviseur Kwaliteitszorg van VLUHR KZ, trad op als projectbegeleider en secretaris.

Betrokken opleiding
Master in de Audiovisuele Kunsten:Schrijven van de Erasmsuhogeschool Brussel 

Verloop
Voor de uitvoering van deze ‘verkorte’ visitatie werd een visitatiecommissie samengesteld die bestond uit 4 commissieleden. De commissie bestond volledig uit nieuwe commissieleden. De commissie voor de verkorte procedure werd op 5 september 2018 door de VLUHR ingesteld, na positief advies van de NVAO, d.d. 20 augustus 2018.

Visitatierapport
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van het verkort traject Audiovisuele Kunsten: Schrijven.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...