Toegepaste gezondheidswetenschappen

Samenstelling van de commissie
Voorzitter
  • Prof. Dr. Dirk Devroey, voorzitter van de opleidingsraad huisartsgeneeskunde, vrije Universiteit Brussel
Leden
  • Prof. Dr. Rob de Bie, coördinator Master fysiotherapie, Universiteit Maastricht
  • Mevr. Sofie Van Hecke, stafmedewerker Trefpunt Zorg
  • Dhr. Xander Geerts, alumnus Bachelor sport en bewegen en lichamelijke opvoeding, Thomas More
   
Projectbegeleider
  • Dieter Cortvriendt, beleidsadviseur kwaliteitszorg

Betrokken opleiding
  • Howest – Bachelor in de toegepaste gezondheidswetenschappen

Verloop
De samenstelling van de visitatiecommissie Toegepaste Gezondheidswetenschappen werd bekrachtigd door de het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 9 februari 2018, 9 maart 2018 en 18 mei 2018. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op 16 april 2018 een positief advies van NVAO. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van VLUHR ingesteld bij besluit van 5 juni 2018.

Visitatierapport
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Toegepaste Gezondheidswetenschappen.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...