Ecotechnologie


Samenstelling van de commissie
 Voorzitter
  • Prof. dr. ir. Herman Van Langenhove, hoogleraar en hoofd Vakgroep Duurzame Organische Chemie en Technologie, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Universiteit Gent
Leden
  • Ing. Stef Denayer, algemeen directeur, i-Cleantech Vlaanderen
  • Dhr. Koen Demouge, docent en onderwijsontwikkelaar, coördinator internationalisering & projectleider ondernemerschapsonderwijs, Avans Hogeschool,       s-Hertogenbosch, Nederland
 
Student-lid
  • Mevr. Annemie Willemen, master Bio-ingenieurswetenschappen (milieutechnologie), KU Leuven

Projectbegeleider
  • Klara de Wilde, coördinator kwaliteitszorg

Betrokken opleiding
Katholieke Hogeschool VIVES Zuid – Bachelor in de ecotechnologie

Verloop
De samenstelling van de visitatiecommissie Ecotechnologie werd bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 12 januari en 23 februari 2018. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op 14 mei 2018 een positief advies van de NVAO. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg ingesteld bij besluit van 5 juni 2018.

Visitatierapport
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Ecotechnologie.


Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...