Eerstelijnszorg


Samenstelling van de commissie
Voorzitter
  • Paul Van Royen, hoogleraar Huisartsgeneeskunde en decaan Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Universiteit Antwerpen.
Leden
  • Caroline Verlinde, adjunct-kabinetschef Zorg en Vlaamse Sociale Bescherming bij het Vlaamse ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
  • Ann Deketelaere, onderwijsondersteuner Faculteit Geneeskunde, KU Leuven.
  • Jeffery Hillewaert, student Ergotherapie, Arteveldehogeschool.
 
                                 
Projectbegeleider
  • Klara De Wilde, coördinator kwaliteitszorg

Betrokken opleiding
bachelor-na-bacheloropleiding Eerstelijnszorg, UC Leuven-Limburg

Verloop
De samenstelling van de visitatiecommissie Eerstelijnszorg werd bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van 15 maart en 23 juni 2017. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op 31 juli 2017 een positief advies van de NVAO. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg ingesteld bij besluit van 18 oktober 2017.

Visitatierapport
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Eerstelijnszorg.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...