Toegepaste psychologie AP (verkort)

Samenstelling van de commissie
 Voorzitter
  • Mevr. Drs. Johanneke Braaksma, zelfstandig adviseur, OAKnet Onderwijs Advies Kwaliteit 

Leden
  • Mevr. Caroline Klein MME, rector bij SKVOB e.o. te Breda, voortgezet onderwijs 
  • Prof. dr. Tammy Schellens, hoofddocent, vakgroep Onderwijskunde, Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen, Universiteit Gent 
  • Dhr. Steven Zelck, master Toegepaste Psychologie, Hogeschool Vives campus Kortrijk 
  

Projectbegeleider
  • Mevr. Marleen Bronders, coördinator kwaliteitszorg 

Betrokken opleiding
Bachelor in de Toegepaste Psychologie van de Artesis Plantijn Hogechool Antwerpen

Verloop 
Voor de uitvoering van deze ‘verkorte’ visitatie werd een visitatiecommissie samengesteld die bestond uit 4 commissieleden waaronder twee commissieleden uit de oorspronkelijke visitatiecommissie. De commissie voor de verkorte procedure werd op 30 juni 2017 door de VLUHR ingesteld, na positief advies van de NVAO, dd. 1 mei 2017.

Visitatierapport
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van het verkort traject Toegepaste psychologie


Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...