Schoolontwikkeling Vives (verkort)


Samenstelling van de commissie

Voorzitter
  • Ludo Heylen, Directeur Centrum voor Ervaringsgericht onderwijs te Leuven.

Leden
  • Ruben Vanderlinde, Doctor in de pedagogische wetenschappen; Tenure Track docent binnen de vakgroep Onderwijskunde, Universiteit Gent.
  • Fransien Vandermeersch, Directeur Sint –Pieterscollege Blankenberge.
  • Ken Barrix, Pedagogisch ICT- & gezondheidscoördinator Scholengroep Brussel, student Schoolontwikkeling, Odisee.
  

Projectbegeleider
  • Klara De Wilde, coördinator Kwaliteitszorg 

Betrokken opleiding
  • Bachelor in het onderwijs: schoolontwikkeling, Katholieke Hogeschool VIVES 

Verloop
Voor de uitvoering van deze ‘verkorte’ visitatie werd een visitatiecommissie samengesteld die bestond uit twee commissieleden uit de oorspronkelijke visitatiecommissie en twee nieuwe leden. De commissie voor de verkorte procedure werd op 18 oktober 2017 door de VLUHR ingesteld.

Visitatierapport
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van het verkort traject Schoolontwikkeling.


Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...