Secundair onderwijs Karel de Grote hogeschool (verkort)

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Samenstelling van de commissie
Voorzitter
  • Kristien Arnouts, gewezen inspecteur-generaal Vlaamse onderwijsinspectie

Leden
  • Tammy Schellens, hoofddocent vakgroep Onderwijskunde, Universiteit Gent
  • Ludo de Caluwé, oud-directeur H. Pius X-instituut-Middenschool, Antwerpen
  • Jarno Willems, alumnus secundair onderwijs, Odisee en masterstudent taal- en letterkunde Duits, Universiteit Antwerpen
   
 
Projectbegeleider
Andreas Smets, Stafmedewerker Kwaliteitszorg VLUHR KZ

Betrokken opleiding
Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, Karel de Grote Hogeschool Hogeschool

Verloop 
Voor de uitvoering van deze ‘verkorte’ visitatie werd een visitatiecommissie samengesteld die bestond uit één lid van de oorspronkelijke visitatiecommissie en drie nieuwe leden. De commissie voor de verkorte procedure werd op 15 september 2017 door de VLUHR ingesteld.

Visitatierapport
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van het verkort traject secundair onderwijs.


Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...