Secundair onderwijs AP Hogeschool (verkort)

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Samenstelling van de commissie
Voorzitter
  • Luc Van Riet, coördinerend directeur van de netoverschrijdende scholengemeenschap Noordwest-Brabant

Leden
  • René Vanotterdijk, ere-coördinerend inspecteur van de Vlaamse Gemeenschap
  • Mieke Lunenberg, consultant en onderzoeker, als gast verbonden aan de Vrije Universiteit, Amsterdam
  • Jarno Willems, alumnus secundair onderwijs, Odisee en masterstudent taal- en letterkunde Duits, Universiteit Antwerpen

Projectbegeleider
Andreas Smets, Stafmedewerker Kwaliteitszorg VLUHR KZ

Betrokken opleiding
Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, Artesis Plantijn Hogeschool

Verloop
Voor de uitvoering van deze ‘verkorte’ visitatie werd een visitatiecommissie samengesteld die bestond uit drie leden van de oorspronkelijke visitatiecommissie en een nieuw studentlid. De commissie voor de verkorte procedure werd op 15 september 2017 door de VLUHR ingesteld.

Visitatierapport
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van het verkort traject secundair onderwijs.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...