Kleuteronderwijs Hogeschool Gent (verkort)

Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs

Samenstelling van de commissie
 Voorzitter
  • Luc Heyerick (voorzitter), voorzitter Lokaal overlegplatform Secundair Onderwijs Gent en voorzitter Vereniging voor Freinetpedagogie
Leden
  • Jos Willems, voormalig lid College van Bestuur van Zuyd hogeschool
  • Liesbet Criel, onderwijsinspecteur, Vlaamse Overheid
  • Yanthe Van Gorp, studente kleuteronderwijs, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
 

Projectbegeleider
Andreas Smets, Stafmedewerker Kwaliteitszorg VLUHR KZ

Betrokken opleiding
Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs, Hogeschool Gent

Verloop 
Voor de uitvoering van deze ‘verkorte’ visitatie werd een visitatiecommissie samengesteld die bestond uit één commissielid uit de oorspronkelijke visitatiecommissie en drie nieuwe leden. De commissie voor de verkorte procedure werd op 15 september 2017 door de VLUHR ingesteld.

Visitatierapport
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van het verkort traject kleuteronderwijs.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...