communicatiemanagement (verkort)


Samenstelling van de commissie

Voorzitter
  • Prof. dr. Hugo Marynissen, academisch directeur van het Executive PhD Programma, Antwerp Management School en Managing Partner PM Risk-Crisis-Change 

Leden
  • Mevr. Veerle De Wispelaere, voormalig stafmedewerker Pers en Communicatie AZ Groeningen 
  • Prof. dr. Karolien Poels, hoofddocent Strategische Communicatie, Departement Communicatie-wetenschappen, Universiteit Antwerpen 
  • Mevr. Cathy Spaas, student bachelor Communicatiemanagement, Hogeschool PXL   
         

Projectbegeleider
  • Mevr. Marleen Bronders, coördinator kwaliteitszorg 

Betrokken opleiding
Bachelor in het Communicatiemanagement van de Hogechool West-Vlaanderen (HoWest)

Verloop
Voor de uitvoering van deze ‘verkorte’ visitatie werd een visitatiecommissie samengesteld die bestond uit 4 commissieleden waaronder één commissielid uit de oorspronkelijke visitatiecommissie. De commissie voor de verkorte procedure werd op 27 september 2017 door de VLUHR ingesteld, na positief advies van de NVAO, d.d. 10 juli 2017.

Visitatierapport
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van het verkort traject Communicatiemanagement.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...