Journalistiek (verkort - Hogeschool PXL)

 

Samenstelling van de commissie

Voorzitter

  • Hans Laroes, internationaal mediaconsulent bij Laroes BV, Hoofdredacteur Journalistiek bij KRO-NCRV, voormalig hoofdredacteur NOS Nieuws, Nederland

Leden

  • Antonia Aelterman, ere-hoofddocent, vakgroep Onderwijskunde, Universiteit Gent
  • Jan Jagers, zelfstandig journalist (Knack), docent Vrije Universiteit Brussel
  • Maxime Bosmans, student professionele bachelor in de journalistiek, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
    

Projectbegeleider

  • Patrick Van den Bosch, stafmedewerker Kwaliteitszorg

 

Betrokken opleiding

  • Bachelor in de Journalistiek van de Hogeschool PXL

Verloop

Voor de uitvoering van deze ‘verkorte’ visitatie werd een visitatiecommissie samengesteld die bestond uit drie commissieleden uit de oorspronkelijke visitatiecommissie en een nieuw student-lid. De commissie voor de verkorte procedure werd op 7 juli 2017 door de VLUHR ingesteld, na positief advies van de NVAO, d.d. 4 april 2017.

 

Visitatierapport

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van het verkort traject Journalistiek (PXL).Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...