Secundair onderwijs UC Limburg (verkort)

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Samenstelling van de commissie
Voorzitter
  • Peter Op ’t Eynde, regiodirecteur pedagogische begeleiding Mechelen-Brussel bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Leden
  • Theo Wubbels, hoogleraar onderwijskunde, voormalig voorzitter bestuur lerarenopleiding en vicedecaan faculteit Sociale wetenschappen, Universiteit Utrecht.
  • Els Consuegra, professor en opleidingsvoorzitter van de specifieke lerarenopleiding bij het Interfacultair Departement LerarenOpleiding (IDLO) van de VUB en gastprofessor aan de UGent bij de vakgroep Onderwijskunde.
  • Wim Willaerts, student Secundair onderwijs, Arteveldehogeschool.

Projectbegeleider
  • Klara De Wilde, coördinator Kwaliteitszorg 

Betrokken opleiding
  • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs, UC Limburg 

Verloop
Voor de uitvoering van deze ‘verkorte’ visitatie werd een visitatiecommissie samengesteld die bestond uit drie commissieleden uit de oorspronkelijke visitatiecommissie en een nieuw student-lid. De commissie voor de verkorte procedure werd op 23 november 2016 door de VLUHR ingesteld.

Visitatierapport
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van het verkort traject Secundair onderwijs.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...