Lager onderwijs UC Limburg (verkort)


Samenstelling van de commissie
Voorzitter
  • Jeannette Geldens, professor aan het Kempel Research Center, University of applied sciences De Kempel.
Leden
  • Hilde Bosmans, onderwijsinspecteur.
  • Agnes (Marijke) Kuijten, gewezen docente Nederlands aan de Hogeschool Domstad Utrecht.
  • Pieter Vissers, coördinerend HR-Business Partner voor de Vlaamse overheid bij het Agentschap Overheidspersoneel.
  • Charlotte Goethals, studente Lager onderwijs, Arteveldehogeschool.

Projectbegeleider
  • Klara De Wilde, coördinator Kwaliteitszorg 

Betrokken opleiding
  • Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs, UC Limburg 

Verloop
Voor de uitvoering van deze ‘verkorte’ visitatie werd een visitatiecommissie samengesteld die bestond uit drie commissieleden uit de oorspronkelijke visitatiecommissie en twee nieuwe leden. De commissie voor de verkorte procedure werd op 23 november 2016 door de VLUHR ingesteld.

Visitatierapport
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van het verkort traject Lager onderwijs.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...