Multimedia en communicatietechnologie


Samenstelling van de visitatiecommissie
Voorzitter 
  • Winnie Valbracht, Managing Partner van The Learning Hub (onderdeel van de Cronos Groep)
Leden
  • Steven Verbruggen, oprichter Ad Some Noice
  • Ellen Vanderhoven, doctor in de pedagogische wetenschappen; docent en onderzoeker aan de lerarenopleiding van de Arteveldehogeschool
  • Yawuar Serna Delgado, student Multimedia en communicatietechnologie aan de Karel de Grote Hogeschool
 
    
Klara De Wilde, coördinator kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, trad op als projectbegeleider en secretaris van deze visitatie.

Betrokken opleiding
Bachelor Multimedia en communicatietechnologie - Erasmushogeschool Brussel

Verloop
De samenstelling van de visitatiecommissie Multimedia en communicatie-technologie werd bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg op 2 maart, 18 april, 23 juni en 23 augustus 2016. De samenstelling van de visitatie-commissie kreeg op 26 september 2016 een positief advies van de NVAO. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van de VLUHR ingesteld bij besluit van 6 oktober 2016.

Visitatierapport
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Multimedia en communicatie-technologie.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...