Biomedische wetenschappen (verkort)


Samenstelling van de commissie
Voorzitter
  • Prof. dr. Dick Hoekstra, hoogleraar Celbiologie en biochemie, Universitair Medisch Centrum Groningen

Leden
  • Prof. dr. Frans Van Meir, hoogleraar Biomedische wetenschappen, Laboratorium voor celbiologie en histologie, Universiteit Antwerpen 
  • Dr. Annik Van Keer, manager kwaliteitszorg en opleidingscoördinator Faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht 
  • Mevr. Caroline Simoens, student master Biomedische wetenschappen - Minor Klinische Biomedische Wetenschappen, KU Leuven  
   

Projectbegeleider
Mevr. Marleen Bronders, coördinator kwaliteitszorg

Betrokken opleiding
transnationale Universiteit Limburg (tUL)
- Bachelor of Science in de Biomedische wetenschappen

Verloop
De visitatiecommissie die deze ‘verkorte’ visitatie uitvoerde, bestond uit leden met vakdeskundige, beleids-, onderwijskundige, internationale en visitatiedeskundigheid. De commissie bestond uit 4 commissieleden waaronder één commissielid uit de oorspronkelijke visitatiecommissie. De commissie voor de verkorte procedure werd op 1 april 2016 door de VLUHR ingesteld, na positief advies van de NVAO, d.d. 21 maart 2016.

Visitatierapport
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van het verkort traject Biomedische wetenschappen.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...