Energiemanagement


Samenstelling van de visitatiecommissie
Voorzitter
  • Johan Driessen, gewoon hoogleraar electrical engineering, KU Leuven

Leden
  • Bart Leenknegt, diensthoofd onderzoek, dienstverlening en valorisatie Howest en gewezen opleidingshoofd Energiemanagement, Howest
  • Eddy Van Hove, technical manager energy, Port of Antwerp
  • Asha Vanderbauwhede, 2de bachelor energiemanagement, Howest
   

Andreas Smets, stafmedewerker Kwaliteitszorg van de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR), trad op als projectbegeleider en secretaris van deze visitatie.

Betrokken opleiding
Bachelor in het Energiemanagement - Artesis Plantijn Hogeschool

Verloop
De samenstelling van de visitatiecommissie Energiemanagement werd bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg op 2 maart 2016, 25 april 2016 en 13 mei 2016. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op 20 juni 2016 een positief advies van de NVAO. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van de VLUHR ingesteld bij besluit van 1 augustus 2016.

Visitatierapport
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Energiemanagement.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...