Integrale veiligheid


Samenstelling van de visitatiecommissie
Voorzitter
  • Ludo Heylen, directeur Centrum Ervaringsgericht Onderwijs, KU Leuven

Leden
  • Heidi Van Houten, hogeschooldocent en coördinator Internationalization IHU Utrecht University of Applied Sciences Institute for Safety and Security Management Studies
  • Stefaan Van Reusel, diensthoofd Gemeenschappelijke preventiedienst – afdeling risicobeheer, Antwerpen
  • Linde Thijs, master milieu- en preventiemanagement, KU Leuven
    

Andreas Smets, stafmedewerker kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van Vlaamse Universiteiten en Hogescholen, trad op als projectbegeleider en secretaris van deze visitatie.

Betrokken opleiding
Bachelor in de Integrale veiligheid - Artesis Plantijn Hogeschool

Verloop
De samenstelling van de visitatiecommissie Integrale veiligheid werd bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg op 9 maart 2016, 25 april 2016, 13 mei 2016 en 30 mei 2016. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op 18 juli 2016 een positief advies van de NVAO. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van de VLUHR ingesteld bij besluit van 1 augustus 2016.

Visitatierapport
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Integrale veiligheid.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...