Bouw


Samenstelling van de visitatiecommissie
Voorzitter
  • Geert De Schutter, gewoon hoogleraar bouwkunde, UGent

Leden
  • Filip Verkest, voorzitter Bouwunie en afgevaardigd bestuurder bouwonderneming Verkest NV
  • Veronique Van Quaethem, projectmanager bij studiebureau Demey, Roeselare
  • Ruben Vermeulen, schakelstudent Industriële wetenschappen, KU Leuven
   

Andreas Smets, stafmedewerker kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, trad op als projectbegeleider en secretaris van deze visitatie.

Betrokken opleiding
Bachelor in de Bouw - Katholieke Hogeschool Vives

Verloop 
De samenstelling van de visitatiecommissie Bouw werd bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg op 2 maart 2016, 18 april 2016 en 25 april 2016. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op 27 juni 2016 een positief advies van de NVAO. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van de VLUHR ingesteld bij besluit van 1 augustus 2016.

Visitatierapport
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Bouw.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...