Gender en Diversiteit

Samenstelling van de commissie
 Voorzitter
  • Mieke Verloo, Hoogleraar Vergelijkende politicologie en ongelijkheidsvraagstukken, Radboud Universiteit, Nijmegen
Leden
  • David Paternotte, Assistant Professor of Sociology, directeur ‘Structure de recherche interdisciplinaire sur le genre et la sexualité’, Université libre de Bruxelles, Brussel
  • Marleen Teugels, Directrice Amazone, Brussel
  • Tjalling Valdés Olmos, Student Research Master Gender & Ethnicity, Universiteit Utrecht
   
Projectbegeleider
  • Patrick Van den Bosch, stafmedewerker Kwaliteitszorg 

Betrokken opleiding
Master of Arts in gender en diversiteit aan de Universiteit Gent, Katholieke Universiteit Leuven, Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Antwerpen en Universiteit Hasselt

Verloop
De samenstelling van de visitatiecommissie Gender en Diversiteit werd bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg op 2 maart en 25 april 2016. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van de VLUHR ingesteld bij besluit van 14 juli 2016.

Visitatierapport
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het rapport van de commissie Gender en Diversiteit.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...