Specialistische geneeskunde (verkort)


Samenstelling van de commissie

 Voorzitter:
  • Prof. dr. Hugo Van Aken, professor en hoofd van het Departement Anesthesiologie, Intensieve-zorgen en pijntherapie aan het Universitaire ziekenhuis in Münster, Duitsland

Leden:
  • Prof. dr. Elie Cogan, professor Université Libre de Bruxelles en Chef du service de Médecine Interne, CHU Erasme, België
  • Prof. dr. Wilco Peul, hoogleraar algemene neurochirurgie, neurochirurg en epidemioloog in het Leids Universitair Medisch Centrum, Nederland 
  • Prof. dr. Margreeth Van der Meijde, decaan onderwijs en opleiden VU medisch centrum, Director Human Health and Life Sciences VU-VUmc, Director Institute for Medical Education and Training VU medisch centrum, Nederland
  • Mevr. Yora Mostmans, student Master of Medicine in de Specialistische geneeskunde, Vrije Universiteit Brussel
  • Mevr. Yanina Jansen, student Master of Medicine in de Specialistische geneeskunde, Vrije Universiteit Brussel 
  

Projectbegeleider:
  • Mevr. Marleen Bronders, coördinator kwaliteitszorg 


Betrokken opleidingen
KU Leuven
  • Master of Medicine in de specialistische geneeskunde

Universiteit Antwerpen
  • Master of Medicine in de specialistische geneeskunde

Universiteit Gent
  • Master of Medicine in de specialistische geneeskunde


Verloop
De visitatiecommissie die deze ‘verkorte’ visitatie uitvoerde, bestond uit leden met vakdeskundige, beleids-, onderwijskundige, internationale en auditexpertise. De commissie voor de verkorte procedure werd op 9 augustus 2016 door de VLUHR ingesteld, na positief advies van de NVAO, d.d. 18 april en 9 juni 2016.


Visitatierapport
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van het verkort traject Specialistische geneeskunde.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...