Schoolontwikkeling

Samenstelling van de visitatiecommissie
Voorzitter
  • Ruben Vanderlinde, doctor in de pedagogische wetenschappen; Tenure Track docent binnen de vakgroep Onderwijskunde, Universiteit Gent
Leden
  • Geertrui De Ruytter, directeur Pedagogische Begeleidingsdienst OVSG vzw – Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten
  • Fransien Vandermeersch, directeur Sint-Pieterscollege Blankenberge
Student-lid
  • Annekatrien Depoorter, lector aan de Arteveldehogeschool en student in de banaba Schoolontwikkeling van de Arteveldehogeschool
        

Klara De Wilde, coördinator kwaliteitszorg verbonden aan de Cel Kwaliteitszorg van Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad, trad op als projectbegeleider en secretaris van deze visitatie.

Betrokken instelling
Odisee

Verloop
De samenstelling van de visitatiecommissie Schoolontwikkeling werd bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg op 2 maart, 18 april en 27 mei 2016. De samenstelling van de visitatiecommissie kreeg op 20 juni 2016 een positief advies van de NVAO. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van de VLUHR ingesteld bij besluit van 30 juni 2016.

Visitatierapport
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Schoolontwikkeling.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...