Flanders Business School (FBS)

Samenstelling van de commissie
Voorzitter
  • Prof. dr. ir. em. Koos Krabbendam, gewezen decaan School of Management Studies, Universiteit Twente
Leden
  • Prof. dr. Beate van der Heijden, hoogleraar Business Administration, in het bijzonder Strategic Human Resource Management, Faculteit der Managementwetenschappen, Institute for Management Research, Radboud Universiteit Nijmegen
  • Prof. dr. ir. André Nijhof, hoogleraar Sustainable Business and Stewardship, Nyenrode Business Universiteit
  • drs. J.P. van der Pool, Partner Van der Pool Consultancy, adviseur bij Dunea Duin en Water, Amsterdam
  • Jasper Moreels, Master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur, UGent
     
 Projectbegeleider
  • Patrick Van den Bosch, stafmedewerker Kwaliteitszorg 

Betrokken opleiding
Executive Master of Business Administration (MBA) met focus op Entrepreneurship aan de Flanders Business School

Verloop
De samenstelling van de visitatiecommissie Flanders Business School werd bekrachtigd door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg op 23 mei, 23 juni en 17 oktober 2016. De commissie werd vervolgens door het Bestuurscomité Kwaliteitszorg van de VLUHR ingesteld bij besluit van 24 november 2016.

Visitatierapport
De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het rapport van de commissie Flanders Business School.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...